W odpowiedzi na wymogi art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach, mieszczący się przy ulicy Tadeusza Kościuszki 14, 95-200 Pabianice, jako administrator danych osobowych, przedstawia poniższe wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, umowami oraz na podstawie wyrażonej zgody. Cel przetwarzania danych obejmuje, między innymi, wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, realizację umów, działalność promocyjną na portalu społecznościowym Facebook, a także w pozostałych przypadkach opartych na udzielonej wcześniej zgodzie.

Odbiorcami danych mogą być organy władzy publicznej, podmioty wykonujące zadania publiczne oraz inne podmioty przetwarzające dane na podstawie umów z instytucją. Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie czwartym, a następnie zgodnie z wymaganiami prawa.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody, istnieje możliwość jej cofnięcia. W sytuacji stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak w niektórych przypadkach może być obowiązkowe z uwagi na przepisy prawa lub zawarte umowy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Źródło: https://www.mokpabianice.eu/

Archiwum: styczeń 2024